Beremo …

Domače branje in Finžgarjeva bralna značka – učitelj Roman Gašperin     Več …

 

Domače branje in Finžgarjeva bralna značka 2019/2020 – učiteljica Barbara Bajželj:

 

Domače branje – učiteljica Alenka Zupan:

 

Angleška bralna značka 2019/2020
Naši učenci tudi letos lahko sodelujejo pri angleški bralni znački, ki jo organizira DZS.      Več …