Erasmus+

Erasmus+, ključni ukrep KA2:

Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe.

Aktivnosti znotraj KA2 prinašajo dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, sisteme VIZ in tudi na posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti morajo na sistemski ravni sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi).

Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

V šolskem letu 2019/20 ter 2020/21 bomo sodelovali v dvoletnem projektu Erasmus+ strateška partnerstva s štirimi šolami iz Estonije, Italije, Turčije in Hrvaške. Koordinatorica projekta je estonska šola iz mesta Kanepi.

V sklopu projekta z naslovom With the Skills of the Future for a Successful Job and Life bodo učenci pridobivali veščine, potrebne za življenje in delo v 21. stoletju, pomagali s svojimi idejami, pripravili logo projekta, posneli predstavitveni film, se povezovali z učenci tujih držav in še več.

Projekt zajema tudi mednarodne enotedenske izmenjave učencev. V letošnjem šolskem letu načrtujemo obisk šole na Hrvaškem, v prihodnjem šolskem letu pa srečanje v Italiji in Turčiji. Junija 2021 bo gostiteljica naša šola.

Za mednarodna srečanja bomo izbirali med učenci in učenkami, ki bodo redno obiskovali krožek Erasmus+ in sodelovali v aktivnostih v skladu z zadanimi roki. Zaželena oz. pričakovana je tudi čim večja samostojnost otroka, pripravljenost komunicirati ter dobro znanje angleščine. Ker zastopamo Slovenijo, je seveda pomembno tudi kulturno vedenje otrok in upoštevanje pravil.

Dobrodošli otroci, ki si želijo idejno prispevati k projektu, pridobiti nova znanja in mednarodne izkušnje!

Mentorici Barbara Bajželj in Petra Šmit

 


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.