Erasmus+

Naša šola sodeluje v dvoletnem mednarodnem projektu Erasmus+ strateška partnerstva s šolo iz Estonije, Italije, Turčije in Hrvaške.

V sklopu projekta z naslovom With the Skills of the Future for a Successful Job and Life  učenci urijo veščine, potrebne za življenje in delo v 21. Stoletju, sodelujejo z učenci, izdelujejo izdelke, raziskujejo …

Projekt zajema tudi mednarodne enotedenske izmenjave učencev. Zaradi situacije s korona virusom so potovanja zaenkrat prestavljena na čas, ko bo to izvedljivo.

Za mednarodna srečanja bomo izbirali med učenci in učenkami 9. razreda, ki bodo redno obiskovali krožek Erasmus+ in sodelovali v aktivnostih v skladu z zadanimi roki. Zaželena oz. pričakovana je tudi čim večja samostojnost otroka, pripravljenost komunicirati ter dobro znanje angleščine.

Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Mentorici Barbara Bajželj in Petra Šmit


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.