Projekti v šolskem letu 2017/2018

Slovenska mreža zdravih šol, vodji Urša Praprotnik – matična šola, Simona Prek – podružnična šola
Unesco ASP.net, koordinatorica Nina Ošljak
Sodelovanje s šolo iz Norveške, vodja Petra Šmit
Sodelovaje s Knjižnico A. T. Linharta Radovljica, vodja Bojana Novak
Rastem s knjigo, vodja Martina Schmitt
Tradicionalni slovenski zajtrk, vodja Andreja Šimnovec
Šolska shema, vodja Vesna Koselj
Kuža v šoli, vodja Nataša Vreček
Policist Leon svetuje, vodja Mojca Slivnik
EKOšola kot način življenja, vodje Mojca Kordiš Pičulin (PS), Tamara Dovžan (RS), Saša Hrovat (PŠ)
Mreža učečih se šol, vodje Emilija Kavčič, Vesna Koselj, Katarina Rauh, Bernarda Zavrl, Alenka Zupan
Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, vodje Melita Papler, Urša Praprotnik, Nina Ošljak, Mojca Kordiš Pičulin
Fit Slovenija – motivacija za učenje, koordinatorice Mojca Kordiš Pičulin, Nina Ošljak, Urša Praprotnik, Bernarda Zavrl
Šolski ekovrt, vodji Marija Slavec Konda, Melita Jensterle
Simbioza, vodja Mateja Alič
Simbioza giba, vodja Urša Praprotnik
Andersenova noč, vodji Martina Schmitt in Alenka Zupan
Medgeneracijsko branje, vodji Martina Schmitt in Alenka Zupan
Zdrav življenjski slog, vodja Saša Lotrič
Turizmu pomaga lastna glava, vodje Barbara Bajželj, Petra Šmit, Aleka Zupan
Telesna dejavnost na recept (v sodelovanju z ZD Radovljica), koordinatorica na šoli Nuša Kozinc