SU: 9. a razred – Andreja Šimnovec

 

ANGLEŠČINA – Petra Šmit     Več … * 

ANGLEŠČINA – Bernarda Zavrl     Več … * 

ANGLEŠČINA – Helen Asher     Več … *

BIOLOGIJA – A. Šimnovec     Več … *

FIZIKA, DIP – Majda Srna     Več … *      

GLASBENA UMETNOST – Tanja Leben     Več …

GEOGRAFIJA – Sabina Časar Pretnar     Več … *       

ITALIJANŠČINA – Gregor Markič     Več …

KEMIJA, KEMIJA V ŽIVLJENJU – Neda Golmajer     Več … *     

LIKOVNA UMETNOST, LIKOVNO SNOVANJE – Darja Katrašnik     Več …

MATEMATIKA – 1. skupina – Mateja Alič     Več … *     

MATEMATIKA – 2. skupina – Andreja Kovačič     Več … * 

NEMŠČINA – Martina Schmitt     Več … *

SLOVENSKI JEZIK – Roman Gašperin     Več … *    

SLOVENSKI JEZIK – Alenka Zupan     Več … *

SLOVENSKI JEZIK, BIOLOGIJA – Barbara Bajželj     Več … *

SVETOVALNO DELO, DSP – Vesna Koselj     Več … *

ŠPORT – Slavko Kunčič     Več … * 

ŠPORT – Martina Kristan      Več … *

ŠPORT – Anja Mozetič     Več … *

ZGODOVINA, ID_Logična pošast – Ines Sliško     Več … *

 

* prijava možna le z up. imenom in geslom učenca