Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku.

Predsednik sveta staršev je Peter Kavčič, namestnica predsednika je Anja Poštrak.