Spletne učilnice – OŠ Lesce – Izbirni predmetiNik Hlade – MULTIMEDIJA     Več …
Nik Hlade – UREJANJE BESEDIL     Več …


Peter Hrovat – ŠPORT ZA SPROSTITEV     Več …
Peter Hrovat – ŠPORT ZA ZDRAVJE     Več …


Darja Katrašnik – LIKOVNO SNOVANJE 1     Več …
Darja Katrašnik –
LIKOVNO SNOVANJE 3     Več …


Andreja Kovačič – PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE     Več …


Martina Kristan – IZBRANI ŠPORT ODBOJKA     Več …


Slavko Kunčič – ŠPORT ZA ZDRAVJE     Več …
Slavko Kunčič – ŠPORT ZA SPROSTITEV     Več …


Mateja Langus – ITALIJANŠČINA     Več …


Veronika Pegam – OBDELAVA GRADIV – LES, 7. razred     Več …


Majda Srna – DALJNOGLEDI IN PLANETI     Več …


Andreja Šimnovec – NAČINI PREHRANJEVANJA     Več …
Andreja Šimnovec – SODOBNA PRIPRAVA HRANE     Več …