FIT SLOVENIJA – motivacija za učenje (aktivna telesa, aktivni možgani)

Cilji projekta:

  • implementacija novih pedagoških pristopov v šolo, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu pedagoškemu delu, katerega rezultat bo kreativen, inovativen, vesel otrok z usvojenim funkcionalnim znanjem in življenjskimi vrednotami, visoko samopodobo in samozavestjo;
  • izboljšati kakovost poučevanja;
  • povečati učinkovitost pedagoških pristopov;
  • razviti medpodročno povezovanje in s tem izboljšati medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev;
  • izboljšati medsebojne odnose tako med strokovnimi delavci, kot tudi učenci in njihovimi starši.


Naloge in vsebine:

Strokovni delavci izvajajo naslednje naloge:
– Fit aktivni sprehod
– Fit gibalni odmor
– Fit hidracija
– Fit aktivno sedenje
– Fit pedagogika v času rednega pouka

Dnevi, ki jih obeležimo:
– evropski dan brez avtomobila (22. 9.)
– svetovni dan srca (24. 9.)
– svetovni dan hoje (15. 10.)
– svetovni dan strpnosti (16. 11.)
– svetovni dan zdravja (7. 4.)
– svetovni dan športa (31. 5.)

 

Related Images:

Dostopnost