Govorilne ure – OŠ Lesce 2020/2021

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje se trenutno govorilne ure izvajajo na daljavo. Za govorilne ure se z učiteljem predhodno dogovorite preko eAsistenta ali e-pošte.

Razredna stopnja

RAZRED UČITELJ  e-naslov
1. a Tamara Dovžan  tamara.dovzan@oslesce.si
1. b Helenca Cilenšek  helenca.cilensek@oslesce.si
2. a Tanja Mencinger tanja.mencinger@oslesce.si
2. b Melita Čušin melita.cusin@oslesce.si
3. a Nina Ošljak nina.osljak@oslesce.si
3. b Saša Avsenik Pisek sasa.avsenik-pisek@oslesce.si
4. a Katarina Rauh katarina.rauh@oslesce.si
4. b Januša Avguštin janusa.avgustin@oslesce.si
5. a Melita Jensterle melita.jensterle@oslesce.si
5. b Mojca Slivnik  mojca.slivnik@oslesce.si
Mateja Verčič – druga uč. v 1. raz. mateja.vercic@oslesce.si
Maja Jazbec – NIP, NEM maja.jazbec@guest.arnes.si
Martina Kristan – NŠP martina.kristan@oslesce.si
Marija Slavec Konda – JV, OPB marija.slavec@oslesce.si
Saša Hrovat – OPB, GOS, LUM sasa.hrovat@oslesce.si
Bojana Novak – OPB bojana.novak@oslesce.si
Tanja Pavlič – OPB tanja.pavlic@oslesce.si
Tatjana Leben – GUM, JV tanja.leben@oslesce.si

Predmetna stopnja

UČITELJ PREDMET RAZREDNIK  e-naslov
Ines Sliško ZGO, DSP 6. a ines.slisko@oslesce.si
Martina Kristan ŠPO, NŠP, ISP 6. b martina.kristan@oslesce.si
Veronika Pegam  TIT, OGL, MAT 7. a veronika.pegam@oslesce.si
Roman Gašperin SLJ 7. b roman.gasperin@oslesce.si
Barbara Bajželj SLJ, BIO 7. c barbara.bajzelj@oslesce.si
Sabina Časar Pretnar GEO, DKE, VIE 8. a  sabina.c.pretnar@oslesce.si
Bernarda Zavrl TJA 8. b  bernarda.zavrl@oslesce.si
Mateja Alič MAT 9. a  mateja.alic@oslesce.si
Andreja Kovačič MAT, NAR 9. b  andreja.kovacic@oslesce.si
Neda Golmajer KEM, BIO, POK  neda.golmajer@oslesce.si
Nik Hlade MAT, ROID nik.hlade@oslesce.si
Katja Jazbec ŠPO, ŠZS. ŠZZ, ISP katja.jazbec@oslesce.si
Maja Jazbec NIP, NEM maja.jazbec@guest.arnes.si
Eva J. Prešern DSP  eva.jekovec@os-antonajanse.si
Darja Katrašnik LUM, LS1, LS3  darja.katrasnik@oslesce.si
Mojca K. Pičulin DSP  mojca.kordis-piculin@oslesce.si
Slavko Kunčič ŠPO, ŠZS, ŠZZ  slavko.kuncic@oslesce.si
Tatjana Leben GUM  tanja.leben@oslesce.si
Anja Mozetič ŠPO, ŠZS, ŠZZM, ISP anja.mozetic@guest.arnes.si
 Tanja Pavlič NEM tanja.pavlic@oslesce.si
Urša Praprotnik DSP ursa.praprotnik@oslesce.si
Martina Schmitt NEM,  knjižnica  martina.schmitt@oslesce.si
Mojca Slivnik MAT mojca.slivnik@oslesce.si
Majda Srna FIZ, DIP majda.srna@oslesce.si
Urša Svetek TJA ursa.svetek@oslesce.si
Petra Šmit TJA petra.smit@oslesce.si
Andreja Šimnovec BIO, GOS, NAR, NPH, SPH andreja.simnovec@oslesce.si
Tina Tomšič Vidic TJA tina.tomsic-vidic@oslesce.si
Alenka Zupan SLJ alenka.zupan@oslesce.si