ATS STEM

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v dvoletni mednarodni projekt ATS STEM – Assessment of Transversal Skills on STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics).

V Sloveniji pilotni projekt vodi  in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Povezali smo se učitelji naravoslovnih predmetov in matematike, ki bomo formativno spremljali, načrtovali in vrednotili prečne veščine in znanje učencev pri pouku z uporabo IKT orodij. Nadgradili bomo teoretična izhodišča formativnega spremljanja ter v pouk vključevali nove sodobne pristope poučevanja. Evidentirali in reševali bomo izzive, ki bodo v času projekta nastali. Prečne veščine, ki jih bomo pri učencih razvijali so: kritično razmišljanje, učenje z raziskovanjem, reševanje problemov, sodelovanje in komunikacija, samouravnavanje učenja in čustvovanja, ustvarjalnost in inovativnost ter digitalne kompetence.

Slovenske šole med sabo že sodelujemo, izmenjevale si bomo izkušnje hkrati pa bomo povezani z 12 partnerskimi institucijami iz 8 držav: Irske, Avstrije, Belgije, Cipra, Finske, Španije in Švedske.

V projekt smo se vključili z namenom učiti otroke za življenje, za njihovo prihodnost ter jih usposobiti za poklice prihodnosti, ki trenutno še ne obstajajo, a se nam z zelo hitrim razvojem sodobne tehnologije neizbežno bližajo. V učencih želimo vzbuditi zanimanje in večjo motivacijo za delo pri naravoslovju, tehnologiji in matematiki.

O projektu ATS STEM:     Več …

http://www.atsstem.eu/sole/os-f-s-finzgarja-lesce/

 

   
Projekt je financiran s strani Evropske komisije.

Vodja projekta: Mateja Alič