Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

Vključeni smo v poskusni projekt Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli, in sicer za vsebinski sklop GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE.

Področja, ki jih zajema program so:

–         gibanje in zdravje za dobro psihično počutje,
–         hrana in prehranjevanje,
–         zdravje in varnost.

Dejavnosti se izvajajo pred in po pouku, na matični šoli izvajamo tudi aktivne odmore.

Delavnice:

–         Gibanje (Lesce, Begunje),
–         Zdravje (Lesce, Begunje),
–         Radovednost ni bolezen (Lesce),
–         Varno in zabavno (Lesce),
–         Igrivo do zdravja (Lesce),
–         Prva pomoč in samopomoč (Lesce),
–         Socialne igre (Lesce).

Učenci/ke:

•         ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
•         izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
•         spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti,
•         razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
•         pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč,  higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
•         oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.