ŠOLSKI EKOVRT

 

 

 

 

Začeli z delom na šolskem vrtu, 20. april 2018     Več …
Tudi v šoli pričeli z delom za ekovrt, 22. marec 2018     Več …
Ponovno smo prejeli znak Šolski ekovrt,
24. oktober 2017     Več …
Delo na šolskem vrtu
, 28. avgust 2017     Več …
Medoviti vrt, 27. avgust 2017     Več …