FIT SLOVENIJA – motivacija za učenje (aktivna telesa, aktivni možgani)

Cilji projekta:

  • implementacija novih pedagoških pristopov v šolo, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu pedagoškemu delu, katerega rezultat bo kreativen, inovativen, vesel otrok z usvojenim funkcionalnim znanjem in življenjskimi vrednotami, visoko samopodobo in samozavestjo;
  • izboljšati kakovost poučevanja;
  • povečati učinkovitost pedagoških pristopov;
  • razviti medpodročno povezovanje in s tem izboljšati medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev;
  • izboljšati medsebojne odnose tako med strokovnimi delavci, kot tudi učenci in njihovimi starši.