Zadnji šolski dan

Spoštovani starši!

Šolsko leto bo kmalu zaključeno. Nabrali smo si polno malho znanja, izkušenj in spominov.

Zadnji šolski dan, 24. junija 2024bodo učenci pričeli s poukom 1. šolsko uro. Ta dan bo namenjen razdelitvi spričeval, pohval, nagrad in slovesu od razredničarke/razrednika ter sošolcev. Imeli bomo tudi kulturno prireditev ob državnem prazniku. Z dejavnostmi bomo zaključili ob 11.00.

Matična šola: Po koncu pouka, ob 11.10, bosta odpeljala avtobusa iz Lesc proti Begunjam in Zadnji vasi ter v smeri Hraše–Studenčice.

Podružnična šola Begunje: Prevoz učencev vozačev iz Begunj proti Zadnji vasi je organiziran po končanem pouku z avtobusne postaje ob 11.20.

Tudi zadnji dan bomo organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Kosila ta dan ni (razen za učence v OPB).

Vsem staršem se zahvaljujemo za dobro celoletno sodelovanje. Vam in vašim otrokom želimo dolge in sončne počitnice.

Kolektiv OŠ F. S. Finžgarja Lesce in Podružnične šole Begunje

Zadnji šolski dan

Related Images:

Dostopnost